logo đầu tư cổ phiếu

Đầu Tư Cổ Phiếu 

 

Cách tính giá cổ phiếu điều chỉnh sau khi chia cổ tức ( Chi tiết)

Hôm nay mình dạo qua mấy group đầu tư chứng khoán trên facebook thấy có người đặt vấn đề về việc tính giá cổ phiếu VNM sau khi chia cổ tức 20% tiền mặt và 20% cổ phiếu (giá trước chia là 116.7) đọc lướt qua phần bình luận bên dưới thấy đa số nhà đầu tư vẫn chưa nắm được cách tính giá điều chỉnh của cổ phiếu sau khi chia cổ tức, vì thế bài viết này mình xin chia sẻ với mọi người về việc làm thế nào để xác định giá điều chỉnh của cổ phiếu sau chia.

Nội dung bài viết này bao gồm 3 phần:

một là : Lý do tại sao lại phải điều chỉnh giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức

hai là: cách tính giá điều chỉnh như thế nào (công thức tổng quát áp dụng cho mọi trường hợp) - Nghe kích thích không ae :)) 

ba là: áp dụng công thức để tính giá điều chỉnh của cổ phiếu VNM nêu ra ở đầu bài viết.

Phần 1: Tại sao lại phải điều chỉnh giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức?

Việc điều chỉnh giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức nhằm đảm bảo sự công bằng cho các nhà đầu tư. Tức là giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh giảm trong ngày giao dịch không hưởng quyền đúng bằng phần cổ tức( tiền hoặc cổ phiếu) mà nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu đó được nhận thêm. Hiểu đơn giản là người nắm giữ cổ phiếu về mặt danh nghĩa, tính toán sẽ không được lợi gì từ việc chia cổ tức cả. Điều này sẽ tránh gây ra hiện tượng nhà đầu tư tranh nhau mua cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền chia cổ tức gây ra biến động mạnh cho giá cổ phiếu trên thị trường. 

Lấy ví dụ nếu cổ phiếu A đang giao dịch trên thị trường với giá 20.000 đồng chuẩn bị chia cổ tức 10%  bằng tiền mặt (10% của 10.000 đồng thôi nhé-10.000 là quy định giá cổ phiếu phát hành của doanh nghiệp- nếu doanh nghiệp bán được cổ phiếu cao hơn giá 10.000 sẽ được tính là thặng dư vốn cổ phần - hơi dài dòng, có điều kiện mình sẽ chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư ở một bài viết khác về vấn đề này) tức là nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu A sẽ nhận được thêm 1000 đồng tiền cổ tức. vậy nếu giá cổ phiếu không điều chỉnh thì sau khi chia nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu A sẽ có 20.000 + 1000=21000 đồng cho 1 cổ phiếu đang nắm giữ. Lớn hơn 20.000 đồng so với trước khi chia. Lý do điều chỉnh giá là để giải quyết chỗ bất hợp lý này.

Phần 2: Công thức tính giá điều chỉnh của cổ phiếu sau khi chia cổ tức.

Hiểu được bản chất của việc điều chỉnh giá cổ phiếu thì những nhà đầu tư có lẽ cũng đã tự xây dựng cho mình một công thức tính rồi đúng không nào? Bởi vì phần việc còn lại là của toán lớp 4. Mời quý nhà đầu tư cùng tôi chúng ta thử đi xây dựng công thức tính tổng quát nhé:

giả sử giá cổ phiếu được chia cổ tức theo tỉ lệ a% bằng cổ phiếu và C đồng tiền mặt, giá trước khi chia là P ( đã biết). Chúng ta cần tính giá sau điều chỉnh là P’. Thế thì P=P’.(1+a%) + C, từ đó rút ra:

 (*)

Trường hợp việc chia cổ tức mà người nắm giữ cổ phiếu có thêm quyền mua với giá ưu đãi hơn giá thị trường thì công thức tính giá điều chỉnh cũng xây dựng tương tự như ở trên nhưng sẽ tính toán phứt tạp hơn chút, cụ thể như sau:

P=P’.(1+a%) +b.(P’-X) + C hay P+bX - C = P’.(1+a+b) ( Sở dĩ vế trái phải cộng thêm b.(P’-X) là vì sau khi chia thì mỗi cổ phiếu sẽ có thêm b.(P’-X) đồng từ chênh lệch giữa giá cổ phiếu phát hành thêm và giá cổ phiếu trên thị trường sau điều chỉnh)

Từ đó rút ra:

 (**)

Trong đó:

b là  tỉ lệ quyền mua thêm ( ví dụ người đầu tư nắm giữ 2 cổ phiếu thì được mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm thì b=1/2)

X là giá cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua ưu đãi

a và C đã giải thích ở trên.

Phần 3: Áp dụng công thức để tính giá điều chỉnh của cổ phiếu VNM nêu ra ở đầu bài viết.

ở ví dụ đầu bài cổ phiếu VNM chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu, không có phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nên ta dùng công thức (*)

P=116.7

C=2 (20% của 10.000 đồng =2000 đồng)

a=20%=0,2.

vậy giá sau điều chỉnh của VNM là:

 

Bài viết cùng chủ đề:

 

 

 


Chia sẻ: Facebook