logo đầu tư cổ phiếu

Đầu Tư Cổ Phiếu 

 

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp (FCFF) là gì?

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp (FCFF) là gì?

dòng tiền từ do trong doanh nghiệp (FCFF) là lượng tiền mặt mà một công ty đã tạo ra sau khi đã trừ đi chi phí để  duy trì hoạt động của mình và tái đầu tư . Nói cách khác, dòng tiền tự do cho công ty là tiền còn lại sau khi một công ty đã thanh toán chi phí hoạt động và chi phí vốn. tùy theo quan điểm và mục đích của nhà phân tích mà có rất nhiều công thức để tính dòng tiền tự do (CFC) khác nhau. công thức đơn giản nhất đó là:

FCFF = Dòng tiền từ HĐKD + Lãi vay*(1-thuế suất doanh nghiệp) – Chi phí vốn (*)

sở dĩ FCFF có mục Lãi vay*(1-thuế suất doanh nghiệp) là bởi vì các khoản thanh toán lãi được loại trừ khỏi định nghĩa được chấp nhận chung về dòng tiền tự do trong doanh nghiệp.Thuế suất doanh nghiệp ở hoa kỳ là 30% ở việt nam là 20%.

FCFF là một trong những thước đo quan trọng hàng đầu để xem xét sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp, qua đó giúp nhà phân tích đánh giá đúng hơn về giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp đó.

ví dụ thực tế về cách tính FCFF.

Dưới đây là báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty cổ phần sữa việt nam Vinamilk. 

 

khoản mục "lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh (20)" chính là dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh. mục : " tiền chi mua TSCĐ và tài sản dài hạn khác (21)" là chi phí vốn. ÁP dụng công thức ở trên ta sẽ tìm được dòng tiền tự do (FCFF) trong quý 1 của vinamilk là:

FCFF=1640,2+31,6*(1-0,2) -170,7= 1494,8 (tỷ)

Dòng tiền tự do FCFF trong doanh nghiệp cho ta biết điều gì?

FCFF cho ta 1 cái nhìn sơ bộ về sức khỏe tài chính của một công ty, liệu rằng công ty có đang tạo ra đủ tiền mặt để duy trì hoạt động của mình và đầu tư hay không? FCFF cao chứng minh khả năng chi trả cổ tức cho cổ đông ( đương nhiên là khi ban lãnh đạo muốn làm như vậy). Nó cũng là một công cụ giúp nhà đầu tư định giá cổ phiếu một cách tương đối chính xác hơn. FCFF dương chứng tỏ công ty tạo ra đủ tiền mặt để tài trợ cho hoạt động của mình- điều này đương nhiên là tốt. trong trường hợp FCFF âm cũng chưa hẳn là xấu bởi vì có thể công ty đang đầu tư cho một thiết bị hoặc máy móc mới, điều này sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai cho doanh nghiệp. để biết rõ FCFF như thế nào là tốt hay xấu, nhà đầu tư cần đào sâu phân tíc các số liệu để để hiểu rõ hơn. 

lấy một ví dụ

nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ của tập đoàn vingroup có thể tính sơ qua được dòng tiền tự do FCFF trong doanh nghiệp bị âm rất nhiều, cụ thể:

 FCFF=15,967+7,525*(1-0,2) - 55,175= -33,188 (nghìn tỷ đồng)

Tuy vậy chúng ta đều biết cổ phiếu của vingrop( VIC) vẫn là một cổ phiếu tốt, bằng chứng là nó có 1 khoảng thời gian tăng giá rất dài. giá hiện tại khi tôi viết bài viết này vào khoảng 90.000 đồng/ cổ phiếu. trong trường hợp này FCFF của VIC âm nhưng lại là tín hiệu tốt của cổ phiếu vì công ty đang đầu tư mua sắm xây dựng tài sản dài hạn điều này nhiều khả năng sẽ mang lợi lợi nhuận cao hơn trong tương lai, cổ phiếu còn nhiều khả năng tăng trưởng. 

một ví dụ khác

nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp này (ở đây tôi xin phép không nếu ra tên doanh nghiệp) chúng ta dễ dàng thấy ngay, dòng tiền tự do của công ty FCFF bị âm mà nguyên nhân chính không đến từ việc doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị và tài sản cố định ( khoản mục này chỉ chiếm hơn 10%)  mặt khác đảo một chút qua mục lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài (hình bên dưới) chúng ta thấy, phần rất lớn tiền để duy trì hoạt động doanh nghiệp đến từ đi vay. đây là một tín hiệu cho thấy sức khỏe tài chính của doanh nghiệp này cực kì yếu kém.

ngoài ra khi xem xét dòng tiền tự do trong doanh nghiệp (FCFF) là ta phải xem xét báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua đó ta sẽ nắm được sự thay đổi trong vốn lưu động của doanh nghiệp đó. từ đó giúp nhà đầu tư thấy rõ sự tăng/ giảm các khoản phải thu, tăng/ giảm các khoản phải trả và tăng/giảm hàng tồn kho. ví dụ:

nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ của vinamilk quý 1 năm 2010, hãy chú ý khoản mục(09) "biến động các khoản phải thu" tăng 145 tỷ so với kì trước (quý 4 năm 2019). điều này cho thấy tốc độ thu hồi nợ của vinamilk đang châm hơn tốc độ bán chịu của doanh nghiệp. khoản mục (11) "biến động các khoản phải trả" tăng thêm 34,7 tỷ cho thấy doanh nghiệp đang nợ nhà cung cấp nhiều hơn (chiếm dụng được vốn nhà cung cấp nhiều hơn). ngoài ra ta còn thấy được hàng tồn kho tăng thêm 618,86 tỷ so với kì trước, điều này có thể là doanh nghiệp đang dự trữ lượng hàng sắp bán ra nhiều hơn hoặc là doanh nghiệp đang nhập nguyên liệu nhiều hơn. tóm lại khi xem xét dòng tiền tự do trong doanh nghiệp (FCFF) sẽ cung cấp cho nhà đầu tư một cái nhìn sâu sắc hơn về khả năng tạo ra lợi nhuận cũng như nguồn gốc lợi nhuận của doanh nghiệp ( lợi nhuân có đến từ hoạt động kinh doanh chính hay không) so với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có thể làm giả bằng một vài nghiệp vụ kế toán, trong khi đó rất khó để thay đổi báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một doanh nghiệp. đó cũng là lý do tại sao khi xem xét BCTC của một công ty mình luôn xem báo cáo lưu chuyển tiền tệ trước tiên.

Hạn chế của FCFF

dù răng dòng tiền tự do trong doanh nghiệp (FCFF) cung cấp rất nhiều thông tin có giá trị cũng như cái nhìn sau sắc hơn cho nhà đầu tư tuy vậy FCFF vẫn có nhưng mặt hạn chế sau đây:

một là: rất khó để phân định rạch ròi về khoản mục chi phí vốn, nếu công ty mua 1 miếng đất để làm văn phòng thì miếng đất đó có thể hạch toán vào khoản mục chi phí vốn, nếu miếng đất đó mua để bán lại ngay thì nó lại là hàng tồn kho. các doanh nghiệp có thể lợi dụng điều này để thay đổi chi phí vốn. ngoài ra một số cách khác mà các doanh nghiệp có thể áp dụng để làm tăng FCFF trong ngắn hạn đó là kéo dài các khoản nợ phải trả đồng thời đẩy nhanh quá trình thu hồi nợ của khách hàng, tăng cường các biện pháp làm giảm hàng tồn kho- như là ưu đãi về chiết khấu nếu khách hàng mua thêm hàng chẳng hạn. 

hai là: FCFF của một doanh nghiệp có thể không ổn định qua các năm và phụ thuộc vào phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng.

 


Chia sẻ: Facebook