logo đầu tư cổ phiếu

Đầu Tư Cổ Phiếu 

 

Mô hình giảm giá cổ tức - DDM

Mô hình giảm giá cổ tức là gì?

Mô hình chiết khấu cổ tức (DDM) là một phương pháp định lượng được sử dụng để dự đoán giá cổ phiếu của công ty dựa trên lý thuyết rằng giá hiện tại của nó bằng với tổng của tất cả các khoản thanh toán cổ tức trong tương lai khi được chiết khấu về giá trị hiện tại. Mô hình DDM bỏ qua điều kiện thị trường hiện hành và chỉ dựa vào cổ tức trong tương lai để tính giá trị hợp lý của 1 cổ phiếu. Nếu giá trị thu được từ DDM cao hơn giá giao dịch cổ phiếu hiện tại, thì cổ phiếu bị định giá thấp và đủ điều kiện để mua, và ngược lại.

DDM dựa trên lý thuyết rằng giá trị của một công ty là giá trị hiện tại của tổng của tất cả các khoản thanh toán cổ tức trong tương lai của nó.

Giá trị thời gian của tiền

Hãy tưởng tượng bạn trúng xổ số 100 triệu và người ta cho bạn 2 phương án để nhận thưởng

1 là nhận ngay lập tức 100 triệu tiền mặt

2 là nhận 100 triệu sau 1 năm

Ai cũng biết là chúng ta nên chọn phương án thứ nhất bởi vì với 100 triệu bạn gửi ngân hàng giả sử lãi suất là 7%/ năm thì sau 1 năm bạn sẽ có 107 triệu rõ ràng là tốt hơn phương án thứ 2. Về mặt toán học

Giá trị tương laiGiá trị hiện tại *( lãi suất )

Ví dụ trên cho biết giá trị thời gian của tiền, có thể được tóm tắt là giá trị của tiền phụ thuộc vào thời gian. Nhìn theo một cách khác, nếu bạn biết giá trị tương lai của một tài sản hoặc khoản phải thu, bạn có thể tính giá trị hiện tại của nó bằng cách sử dụng cùng một mô hình lãi suất.

Mô hình chiết khấu cổ tức sử dụng nguyên tắc này. Nó lấy giá trị kỳ vọng của dòng tiền mà một công ty sẽ tạo ra trong tương lai và chiết khấu về hiện tại. Về cơ bản, DDM được xây dựng dựa trên việc lấy tổng của tất cả các khoản cổ tức trong tương lai dự kiến ​​sẽ được công ty trả và tính giá trị hiện tại của nó bằng cách sử dụng hệ số lãi suất ròng (còn gọi là tỷ lệ chiết khấu).

Cổ tức dự kiến

Việc ước lượng cổ tức trong tương lai của 1 cổ phiếu là một công việc phứt tạp, phụ thuộc nhiều yếu tố. Các nhà đầu tư và phân tích có thể đưa ra một số giả định hoặc dựa trên lịch sử thanh toán cổ tức trong quá khứ để ước tính cổ tức trong tương lai.

Người ta có thể giả định rằng công ty có tỷ lệ cổ tức tăng trưởng cố định trong đó đề cập đến một dòng tiền liên tục giống hệt nhau trong một khoảng thời gian vô tận không có ngày kết thúc. Ví dụ: nếu một công ty đã trả cổ tức 1000 đồng cho mỗi cổ phiếu trong năm nay và dự kiến ​​sẽ duy trì mức tăng trưởng 5% cho việc trả cổ tức, cổ tức của năm tiếp theo dự kiến ​​là 1050 đồng.

Công thức DDM

Dựa trên mức cổ tức dự kiến ​​trên mỗi cổ phiếu và hệ số chiết khấu ròng, công thức định giá cổ phiếu sử dụng mô hình chiết khấu cổ tức được biểu diễn dưới dạng toán học như sau:

Ở đây:

EDPS: Cổ tức dự kiến trên mỗi cổ phiếu

CCE: Chi phí vốn cổ phần

DRG: tỷ lệ tăng trưởng cổ tức

Do các biến được sử dụng trong công thức bao gồm cổ tức trên mỗi cổ phiếu, tỷ lệ chiết khấu ròng (được biểu thị bằng tỷ lệ hoàn vốn hoặc chi phí vốn chủ sở hữu và tỷ lệ tăng trưởng cổ tức dự kiến), nên có một số giả định nhất định.

Nếu mức tăng trưởng cổ tức bằng 0, trong trường hợp đó giá trị của cổ phiếu là giá trị cổ tức chia cho tỷ lệ hoàn vốn dự kiến. DDM lúc này được gọi là mô hình tăng trưởng Gordon (GGM) mô hình này được đặt tên theo tên của nhà kinh tế học người Mỹ Myron J. Gordon. Phương trình GGM là:

D: Giá trị ước tính của cổ tức năm tới

r : Chi phí vốn cổ phần của công ty

g : Tốc độ tăng trưởng không đổi của cổ tức, vĩnh viễn

Ví dụ về DDM

Giả sử công ty A trả cổ tức 2000 đồng/cổ phiếu trong năm nay. Công ty hi vọng cổ tức sẽ tăng trưởng vĩnh viễn ở mức 5% mỗi năm và chi phí vốn cổ phần của công ty là 7%. Để ước tính giá cổ phiếu của công ty A trước tiên ta cần tính cổ tức ước tính cho năm tới D1=D*(1+5%)=2000*(1+5%)=2100 (đồng). Tiếp theo, sử dụng GGM, giá mỗi cổ phiếu của Công ty A được tính như sau:

Giá cp A= D1/(r-g)=2100/(7%-5%)=105000 (đồng)

Nhược điểm của mô hình DDM

Mặc dù phương pháp DDM của GGM được sử dụng rộng rãi, nhưng nó có hai nhược điểm đáng chú ý đó là:

Thứ nhất mô hình giả định tốc độ tăng trưởng cổ tức không đổi trong vĩnh viễn. Giả định này thường an toàn cho các công ty rất trưởng thành có lịch sử thành lập thanh toán cổ tức thường xuyên. Tuy nhiên, DDM có thể không phải là mô hình tốt nhất để định giá các công ty mới hơn có tỷ lệ tăng trưởng cổ tức dao động hoặc không có cổ tức. Người ta vẫn có thể sử dụng DDM trên các công ty như vậy, nhưng với càng nhiều giả định, độ chính xác càng giảm.

Vấn đề thứ hai với DDM là đầu ra rất nhạy cảm với đầu vào. Ví dụ, trong ví dụ về Công ty A ở trên, nếu tỷ lệ tăng trưởng cổ tức giảm 10% xuống 4,5%, giá cổ phiếu kết quả là 84000 đồng, giảm hơn 20% so với giá tính toán trước đó là 105000 đồng.

Mô hình cũng thất bại khi các công ty có thể có tỷ lệ hoàn vốn (r) thấp hơn so với tỷ lệ tăng trưởng cổ tức (g). Điều này có thể xảy ra khi một công ty tiếp tục trả cổ tức ngay cả khi công ty bị lỗ hoặc thu nhập tương đối thấp hơn.

Sử dụng DDM cho đầu tư

Các nhà đầu tư tin vào nguyên tắc cơ bản rằng giá trị nội tại của cổ phiếu hiện tại là một đại diện cho giá trị chiết khấu của cổ phiếu đó đối với các khoản thanh toán cổ tức trong tương lai có thể sử dụng nó để xác định các cổ phiếu mua quá mức hoặc bán quá mức. Nếu giá trị tính toán cao hơn giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu, điều đó cho thấy cơ hội mua vì cổ phiếu đang giao dịch dưới giá trị hợp lý theo DDM.

Tuy nhiên cần kết hợp thêm các phương pháp khác để xác định giá trị của cổ phiếu để kết quả thu được khách quan và chính xác hơn.


Chia sẻ: Facebook