logo đầu tư cổ phiếu

Đầu Tư Cổ Phiếu 

 

Thanh khoản là gì?

Thanh khoản là gì?

Thanh khoản là khả năng mà một tài sản hoặc chứng khoán có thể nhanh chóng được mua hoặc bán trên thị trường với mức giá phản ánh giá trị nội tại của nó. Nói cách khác, thanh khoản được đo bằng khả năng dễ dàng chuyển đỏi thành tiền mặt của một tài sản. 

Tiền mặt được coi là tài sản có  tính thanh khoản cao nhất. Trong khi các tài sản hữu hình, như bất động sản, đồ mỹ nghệ và đồ sưu tập, tất cả đều tương đối kém thanh khoản. Các tài sản tài chính khác, từ vốn chủ sở hữu đến các đơn vị đối tác, rơi vào các vị trí khác nhau trên phổ thanh khoản. Đây là một số tỷ lệ thể hiện thanh khoản kế toán được nêu bật dưới đây.

“chèn viedeo nói về thanh khoản ( thanh khoản là gì, tạo sao thanh khoản là quan trọng) “

Khái niệm cơ bản về tính thanh khoản

Tiền mặt được coi là tiêu chuẩn cho thanh khoản, bởi vì nó có thể được chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng nhất thành các tài sản khác. 

Nếu một người muốn mua 1 iphone giá 1000$, tiền mặt là tài sản có thể dễ dàng sử dụng nhất để có được nó. Nếu người đó không có tiền mặt nhưng một bộ sưu tập tranh đã được thẩm định ở mức 1.000 đô la, cô ấy khó có thể tìm thấy ai đó sẵn sàng trao đổi chúng với điện thoại cho bộ sưu tập của họ. Thay vào đó, cô sẽ phải bán bộ sưu tập và sử dụng tiền mặt để mua tủ lạnh. Điều đó có thể ổn nếu người đó có thể đợi hàng tháng hoặc hàng năm để mua hàng, nhưng nó có thể gây ra vấn đề nếu người đó chỉ có một vài ngày. Cô ấy / anh ấy có thể phải bán bộ sưu tập tranh của mình với giá rẻ, thay vì chờ đợi một người mua sẵn sàng trả toàn bộ giá trị. Bộ sưu tập tranh là một ví dụ về một tài sản kém thanh khoản.

Kết luận

  • Tính thanh khoản phản ánh liệu có một thị trường sẵn sàng cho một tài sản hay không, dễ dàng chuyển đổi nó thành tiền mặt.
  • Tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất.
  • Có nhiều cách khác nhau để đo lường thanh khoản, bao gồm thanh khoản thị trường và thanh khoản kế toán.

Thanh khoản thị trường

Thanh khoản thị trường đề cập đến mức độ mà một thị trường,  như thị trường chứng khoán của một quốc gia hoặc thị trường bất động sản của thành phố, cho phép tài sản được mua và bán ở mức giá ổn định, minh bạch.

Trong ví dụ trên, thị trường iphone để đổi lấy những bộ sưu tập tranh là rất thấp. Mặt khác, thị trường chứng khoán được đặc trưng bởi tính thanh khoản thị trường cao hơn. Nếu một sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn không bị chi phối bởi việc bán, giá mà người mua đưa ra cho mỗi cổ phiếu ( giá đặt mua) và giá mà người bán sẵn sàng chấp nhận (giá yêu cầu) sẽ khá gần nhau. vì khối lượng mua và bán lớn nên hầu như lệnh mua hay bán sẽ được thực hiện ngay lập tức. Do đó thị trường trở nên thanh khoản hơn.

Thị trường bất động sản thường có tính thanh khoản thấp hơn nhiều so với thị trường chứng khoán. Tính thanh khoản của thị trường đối với các tài sản khác, chẳng hạn như phái sinh, hợp đồng, tiền tệ hoặc hàng hóa, thường phụ thuộc vào quy mô của chúng và có bao nhiêu trao đổi mở tồn tại để chúng được giao dịch.

Thanh khoản kế toán

Thanh khoản kế toán đo lường mức độ dễ dàng mà một cá nhân hoặc công ty có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của họ bằng các tài sản đảm bảo, khả năng thanh toán các khaorn nợ khi đến hạn. Trong ví dụ trên, tài sản bộ sưu tập tranh này tương đối kém thanh khoản và có khả năng rất cao sẽ không thể quy đổi thành giá trị thực của nó là 1000$ trong thời gian ngắn.

Trong điều khoản đầu tư, đánh giá thanh khoản kế toán có nghĩa là so sánh tài sản ngắn hạn với các khoản nợ ngắn hạn hoặc nghĩa vụ tài chính đáo hạn trong vòng 1 năm. Có một số tỷ lệ đo lường thanh khoản kế toán, khác nhau về cách họ xác định nghiêm ngặt “tài sản lưu động” để dựa vào đó các nhà phân tích và nhà đầu tư dùng để xác định các công ty có thanh khoản mạnh.

Đo lường thanh khoản kế toán

Tỉ lệ hiện tại

Công thức này là đơn giản hơn cả khi đo lường các tài sản ngắn hạn (những tài sản có thể chuyển đổi hợp lý thành tiền mặt trong một năm) theo các khoản nợ hiện tại. Công thức của nó sẽ là:

Tỷ lệ hiện tại = Tài sản hiện tại / Nợ ngắn hạn 

Khả năng thanh toán nhanh

Khả năng thanh toán nhanh hơi nghiêm ngặt một chút. Nó không bao gồm hàng tồn kho và các tài sản hiện tại khác không có tính thanh khoản cao. Công thức tính:

Khả năng thanh toán nhanh =  (Tiền và tương đương tiền + Đầu tư ngắn hạn + Tài khoản phải thu) / Nợ ngắn hạn

Đôi khi người ta bỏ hàng tồn kho khỏi tài sản hiện tại trong việc tính toán khả năng thanh toán nhanh để làm cho số liệu đáng tin cậy hơn.

Khả năng thanh toán nhanh(Var) = (Tài sản hiện tại – Hàng tồn kho – Chi phí trả trước) / Nợ ngắn hạn

Tỷ lệ tiền mặt

Tỷ lệ tiền mặt là chính xác nhất của tỷ lệ thanh khoản. Không bao gồm các khoản phải thu, cũng như hàng tồn kho và các tài sản hiện tại khác, nó xác định tài sản lưu động hoàn toàn là tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt. đáng tin cậy hơn tỉ lệ hiện tại và khả năng thanh toán nhanh, nó đánh giá khả năng thanh toán của một thực thể trong trường hợp khẩn cấp. Kịch bản xấu nhất có thể xảy ra với các công ty có lợi nhuận cao có thể gặp rắc rối nếu chỉ số thanh khoản thấp và không thể phản ứng với các tình huống trong kinh doanh không lường trước. công thức tính của nó như sau:

Tỷ lệ tiền mặt = (Tiền và tương đương tiền + Đầu tư ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn

Ví dụ về tính thanh khoản trong thực tế

Trong lĩnh vực đầu tư, cổ phiếu được coi là tài sẩn có tính thanh khoản cao nhất, nhưng không phải tất cả các cổ phiếu đều có tính thanh khoản như nhau. Nói cách khác, một số cổ phiếu giao dịch tích cực hơn các cổ phiếu khác trên sàn giao dịch chứng khoán, có nghĩa là có nhiều thị trường hơn đối với cổ phiếu loại này, nó thường thu hút sự quan tâm lớn hơn, nhất quán hơn từ các nhà giao dịch và nhà đầu tư, nói cách khác, các cổ phiếu thanh khoản này thường được xác định bởi khối lượng hàng ngày của chúng, có thể lên tới hàng triệu cổ phiếu, hoặc thậm chí hàng trăm triệu.


Chia sẻ: Facebook