Warren Buffett đã đầu tư trong thị trường đi xuống như thế nào?
Trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Nhiều nhà đầu tư tự hỏi: ” Warren Buffett sử dụng chiến lược gì để giữ Berkshire Hathaway về đích?” Warren Buffett , người được nhiều người coi là nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Hiếm khi thay đổi chiến lược đầu tư giá trị dài hạn của… (0 bình luận)

Thanh khoản
Thanh khoản là gì? Thanh khoản là khả năng mà một tài sản hoặc chứng khoán có thể nhanh chóng được mua hoặc bán trên thị trường với mức giá phản ánh giá trị nội tại của nó. Nói cách khác, thanh khoản được đo bằng khả năng dễ dàng chuyển đỏi thành tiền mặt… (0 bình luận)