Mối quan hệ giữa Khối lượng giao dịch và Giá cổ phiếu
Khối lượng giao dịch là một phần rất quan trọng và phứt tạp trong phân tích kĩ thuật. Khối lượng giao dịch là số lượng cổ phiếu được sang tay từ người bán sang người mua trong một phiên giao dịch, cần phải phân biệt khối lượng giao dịch với giá trị giao dịch (… (0 bình luận)

Biểu đồ nến nhật- Cách đọc và phân tích đồ thị hình nến nhật bản
Tổng quan Vào những năm 1600, người nhật bản đã phát triển một phương pháp phân tích kĩ thuật để phân tích giá gạo. Kỹ thuật này gọi là “đồ thị hình nến”. steven Nison là người được xem là có công trong việc phổ biến phương pháp phân tích này. đồng thời là một… (1 bình luận)